Öğr. Gör. ELİF EREN ÇİTAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ELİF EREN ÇİTAK

T: (0282) 250 3318

M eerencitak@nku.edu.tr

W eerencitak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Sağlık Bakım Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Öğrenim Yılları: 2011-2015
Tez: Tip 1 Diyabetli Adolesanların Algıladıkları Anne Baba Tutumları ve Karar Verme Stratejileri (2015)
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / HEMŞİRELİK PR.
Öğrenim Yılları: 2006-2010
Tez:
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / YAŞLI BAKIM
2016-
Öğr. Gör. NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU / İLK VE ACİL YARDIM
2014-2016
İdari Görevler
Program Başkanı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ - İLK VE ACİL YARDIM PR. (TAM BURSLU)
2014-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretim Görevlisi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 2014-2016
Cerrahi Bilimler Sorumlu Hemşireliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2010-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIZ T., GÖKTAŞ S., MALAK A., EREN E., Neurosurgery Nursing and Spiritual Dimension of Nursing Care, Journal of Health & Medical Informatics, vol. 5, 2014.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERSÖZLÜ T., EREN ÇİTAK E., AYDOĞDU Z. D., BOZTEPE N., DİLEK F., BULUT Y., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMAMERKEZİNDE TIBBİ SEKRETERLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANPERSONELİN BİLGİSAYAR KULLANMA BİLGİ DÜZEYLERİ, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, cilt 2018, ss. 2-14, 2018.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BOZTEPE N., EREN ÇİTAK E., DİLEK F., AYDOĞDU Z. D., BULUT Y., COMPUTER SKILLS OF MEDICAL SECRETARIES WORKING IN HEALTH INSTITUTIONS: A CASE STUDY, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. EREN ÇİTAK E., DİLEK F., BULUT Y., BOZTEPE N., YILMAZ COŞKUN E., IDENTIFYING BODY PERCEPTIONS OF ELDERLY LIVING IN NURSING HOMES, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. BULUT Y., EREN ÇİTAK E., DİLEK F., BOZTEPE N., DEMİROĞLU K., IDENTIFYING FIRST AID KNOWLEDGE LEVEL OF STUDENTS FROM VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. EREN ÇİTAK E., ÇÖVENER ÖZÇELİK Ç., BOZTEPE N., LEARNING MODEL FOR EFFECTIVE COMMUNICATION WITH FAMILY IN PEDIATRIC NURSING, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. EREN ÇİTAK E., AKGÜN KOSTAK M., PERCEPTIONS OF PARENT’S ATTITUDES AND DECISION-MAKING STRATEGIES IN ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress (23.11.2017-25.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖNLER E., YILDIZ T., MALAK A., EREN E., Cerrahi bilimlerde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, 12.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi.
Poster
2. AKGÜN KOSTAK M., EREN E., Kanserli çocuk annelerinin kanserli çocuk beslenmesi hakkındaki bilgileri, sorunları ve yaptıkları uygulamalar, Uluslararası Katılımlı 3. Pediatri Hemşireliği Kongresi.
Poster
3. AKGÜN KOSTAK M., AKARSU Ö., EREN E., Kemoterapi alan kanserli çocuk hastaların ağız sağlığının değerlendirilmesi, 34.Pediatri Günleri ve 13.Pediatri Hemşirelik Günleri.
Sözlü Bildiri
4. AKGÜN KOSTAK M., EREN E., AKARSU Ö., Sağlık kurumuna ateş şikayeti ile başvuran ebeveynlerin ateş hakkında bilgi düzeyleri, evde yaptıkları uygulamalar ve etkileyen faktörler, 34. Pediatri Günleri ve 13.Pediatri Hemşirelik Günleri.
Sözlü Bildiri
Üyelikler
Nişantaşı Üniversitesi, Üye, 2014-.
Katıldığı Kurslar
AİLE DANIŞMANLIĞI, Yer:ÇANKAYA / ANKARA, 07.05.2015-28.03.2016.